Vergi

Hayat Sigortalarında; Gelir Vergisi Kanunu'nun 63/3.maddesi ile ücretli çalışansanız (memur, işçi ve benzeri) veya 89/1. maddesi ile de yıllık beyannameye tabi mükellefi iseniz (esnaf, serbest meslek sahipleri ve benzeri ) kendiniz, eş ve çocuklarınız için ödediğiniz hayat sigortası primlerinizi belirli oranda gelir vergisi matrahınızdan düşebilirsiniz.

Bireysel Emeklilik sisteminde ise; bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen katılımcı olarak belirlenen limit dahilinde %25 devlet katkısından faydalanabilir; işveren grup emeklilik poliçelerinde işveren olarak olarak Vergi avantajı elde edebilirsiniz.

Hayat Sigortası Vergi Avantajı

Ödenen Şahıs Sigorta Primlerinin Ücret Matrahının Tespitinde İndirimi

01/01/2013 tarihinden itibaren, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile; ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (sigortanın Türkiye'de bulunan ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması ve indirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması şartıyla) ödendiği ay gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir.

Kaynak: 6327 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi.

Ödenen Şahıs Sigorta Primlerinin Yıllık Beyanname ile Beyan Edilecek Gelirlerden İndirimi

01/01/2013 tarihinden itibaren, elde edilen gelirler için verilecek yıllık gelir vergisi beyannamelerinde, Bireysel Emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin beyan edilen gelirin % 15'ine kadar olan kısmı (sigortanın Türkiye'de bulunan ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması ve yıllık brüt asgari ücret tutarını aşmaması kaydıyla) indirim konusu yapılabilecektir. Ayrıca yıllık beyannamede matrahın tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri; mükellefin şahsına,eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortalarına ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin tamamıdır. Beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınacaktır. Bireysel Emeklilik sistemine ödenen katkı payları hibir surette indirim konusu yapılmayacaktır.

Kaynak: 6327 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi.

İhtiyacınız olduğu anda,
satın alamayacağınız tek şey sigortadır.

Hayatın riskleri sizi bulmadan biz sizi bulalım. Emekliliğin tadını çıkartabilmeniz için geç kalmadan tanışalım.
Bilgi ve ücretsiz danışmanlık için telefonunuzu bırakın sizi arayalım.